İnşaat

 İnşaat Müteahhitlik Hizmetleri:

Anahtar Teslimi İnşaat Müteahhitlik hizmetleri DEMİRER Grubu’nun ana faaliyet konusudur. Özellikle ileri inşaat teknolojileri ile yüksek kapasite ve kalite düzeyine ulaşmış grup, müteahhitlik hizmetleri dışında inşaat sektörü içinde, projelendirme ve danışmanık gibi yan teknik hizmetleri de müstakil olarak vermektedir.

Projelendirme Hizmetleri:

Bünyemizde bulunan teknik büro, grubumuzun müteahhitliğini üstlendiği işler dışında da, proje bazında, salt teknik proje hizmeti de vermektedir. Bu hizmetler partner şirketlerimiz ile koordinasyon halinde,

  • Mimari Projelendirme,
  • Statik Projelendirme,
  • Mekanik Projelendirme,
  • Elektrifikasyon Projelendirme,
  • Şehir Planlama ve Peyzaj Projelendirmelerini

kapsayacak şekilde bütün olarak verilmektedir.

 

İnşaat Danışmanlık Hizmetleri:

DEMİRER Grubu 55 yılı geçkin teknik tecrübesini ve bilgi birikimini, özel kuruluşların inşaatlarında proje bazında verdiği danışmanlık hizmetlerine de kanalize etmektedir. Verilen bu hizmet,

  • Doğru projelendirmenin takibi ve temini
  • Uygun ve yeterli uygulayıcı şirketlerin tespiti ve seçimi,
  • Amaca uygun malzemenin tespiti ve temini
  • Yapılan imalatın doğruluk, kalite ve hızının anahtar teslimine kadar takibi ve temini

alt başlıklarını kapsamaktadır.